torsdag den 29. april 2010

Rygestop i 6 trin, trin 3

Det 3. trin i rygestoppet er afgørende for overhovedet at ophøre med at ryge.

For at opnå dit ønske (trin 1) har du måttet forholde dig til, hvad du skal (trin 2). Det store og væsentlige spørgsmål er derfor om du er villig til at gøre det du skal for at opnå dit ønske.

Det er ikke nok at du vil holde op med at ryge, du skal ville det. Det er ensbetydende med at intet rygestop vil finde sted medmindre du forpligter dig til at ville. Begrebet "at forpligte sig" er måske mindre kendt af yngre mennesker, der måske foretrækker at tale om commitment. At committe sig til noget er det samme som at forpligte sig.

Forpligtelsen indebærer en god portion viljestyrke til at gennemføre forehavendet. Er denne viljestyrke ikke tilstede, kan man nok så meget vide, hvad man skal for at opnå et ønske. Der sker ikke en bønne.

Det er ganske enkelt, er det ikke? Ansvaret er stadig dit og ingen andres, og her må du lide lidt fordi du - som jeg selv gjorde det i sin tid - traf den fjollede beslutning at begynde at ryge overhovedet. Lad os håbe dine børn er klogere end vi var.

Read more...

tirsdag den 27. april 2010

Rygestop i 6 trin, trin 2

I forrige indlæg blev det første trin i rygestoppet formuleret som ønsket om at stoppe.

I trin 2 formuleres det du skal for at opnå det du ønsker. Det kommer selvsagt ikke af sig selv. Du skal noget. Dette med "skal", skal på ingen måde opfattes som noget du beordres til. Jeg har ingen indflydelse på, hvad du gør og derfor giver det ingen mening, at jeg siger du skal et eller andet.

Dette skal handler med andre ord hvad du ved du skal for at opnå ønsket om rygestop. Eller finder ud af du skal.

Du inviteres derfor at til at sætte ord på, hvad du skal.

Her er et par eksempler. Du skal udholde ubehaget ved ikke at få nikotin til at tilfredsstille behovet for nikotin. Du skal lægge mærke til i hvilke situationer automatikken fører til den næste cigaret. Er det til kaffen, er det efter måltidet, er det ved lyden af vækkeuret? Du skal holde op med at købe cigaretter, du skal måske lægge pengene i en "sparegris", du skal måske regne ud hvad et årsforbrug af røg koster før og efter skat.

Vær så venlig at sætte ord på hvad du skal, sådan som du og ingen andre tænker det.

Read more...

mandag den 26. april 2010

Rygestop i 6 trin, trin 1

Forudsætningen for, at du som ryger holder op med at ryge på et tidspunkt er, at du har et ønske om at stoppe rygningen.

Ønsket kan formuleres som "Jeg ønsker at holde op med at ryge", "Jeg kunne godt tænke mig at holde op med at ryge", "Nu må jeg tænke over at holde op med at ryge" - eller hvorledes du foretrækker at formulere det.

Ønsket må kunne opfattes som et ønske. "Det kunne være sjovt, hvis jeg kunne holde med at ryge", er ikke et ønske, men tydeligvis en formulering, der viser, at du netop ikke ønsker at stoppe med rygningen, men har bestemt dig for at fortsætte.

Et nytårsforsæt er ofte et ønske. Det ses af at det der ligner en beslutning, ofte ikke fastholdes.

Et ønske er ingen beslutning, men - netop et ønske. Har du et ønske om at ophøre med at ryge er det fint. Har du det ikke er din beslutning at fortsætte som ryger.

Trin 2 følger.

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP